דוודים במפעל

חברת תעשיות אנרגיה זוכה שוב במכרז של משרד הביטחון

חברת תעשיות אנרגיה המובילה והמתמחה בהובלת פרויקטים למערכות חימום מים ממקורות אנרגיה חלופיים ,משאבות חום ודוודי קיטור. החברה מספקת שירותיה למפעלי תעשייה, בתי חולים, מגדלי מגורים, חממות לגידולים חקלאיים, בריכות שחיה ומחזיקה במערכת מים ניידת בשעת חירום.

משנת 2017 חברת תעשיות אנרגיה מספקת שירותיה למשרד הביטחון במסגרת מכרז ארצי לייצור והתקנת מתקני מים חמים והסקה בכל מחנות צה"ל.

לקראת סיום תקופת המכרז ובמהלך חודש ספטמבר 2020 פורסם ע"י משרד הביטחון מכרז חדש, גדול ורחב היקף, לאור הליך התייעלות אנרגטית המתבצעת בבסיסי צה"ל.

חברת תעשיות אנרגיה הגישה את מועמדותה ולשמחתנו במהלך חודש דצמבר זכתה שוב.

תחת הסכם זה תעשיות אנרגיה אחראית על תכנון, ייצור, אספקה, הובלה , התקנה , חיבור והפעלת המתקנים למים חמים והסקה כמו גם מהווה חלק בתכנון מערכות המים החמים בבסיסי צה"ל החדשים.

תעשיות אנרגיה פועלת על פי התקנים המחמירים של משרד הביטחון ועובדת אל מול ספקי ציוד מהמובילים בעולם העומדים בדרישות התקן הבינלאומי.

סמל משרד הביטחון

 

 

עוד פרוייקטים